മറ്റൊരു പ്രണയകഥ!

സ്നേഹിച്ചു പോയ്, ഒരു ശരത്കാലസന്ധ്യയില്‍ മനമറിയാതൊരു മാന്‍മിഴിയാളെ ഞാന്‍ അറിയില്ലെനിക്കാ പേരുപോലും, നിലാ പുഞ്ചിരിയാലവള്‍ മനംകവര്‍ന്നു… വെള്ളാരംകണ്ണുകള്‍ ദൂതെഴുതി, അവളുടെ മൌനമൊരായിരം കാവ്യമായി..