പലിശയിലെ വ്യത്യാസവും ഫിഷർ എഫക്ടും.

മസാല ബോണ്ടിന്റെ പലിശയെച്ചൊല്ലി വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുകയാണല്ലോ. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും മറ്റും യൂറോപ്യൻ എജൻസികൾ ലോൺ തന്നത് 2% പോലെ ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ആണെന്നും, അത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 10 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മസാല പലിശ കൊള്ളയല്ലേ എന്നുമാണ് സംശയം. സംശയം ന്യായമാണ്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കുരുക്ക് ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്നേവരെ വിദേശ ഏജൻസികൾ തന്ന ലോണുകളൊന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് രൂപയിൽ അല്ല. അതിനെന്താണെന്നല്ലേ?

SQ 117 ഹൈജാക്ക്

ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം. അങ്ങനെയായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം സ്വയം കരുതിയിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളോടും സൗഹൃദം, സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സമാധാന പ്രിയരായ ജനങ്ങൾ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ 1991 മാർച്ച് 26ന് SQ 117 ഫ്ലൈറ്റിൽ കോലാലംപുരിൽ നിന്നു കയറിയ യാത്രക്കാർ യാതൊന്നും ഭയന്നിരുന്നില്ല. കഷ്ടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ യാത്ര. പക്ഷേ അവരെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊന്നായിയിരുന്നു.

Mad thoughts. Episode 1.

Welcome to the very first episode of my mad thoughts. Anything I write in this blog is 100% imaginary, and cannot be used for any purpose  other than reading it! No defamation law suits, no serious reads! Episode 1: The mad theory of origin and propagation of life. Life, finds a way. It moved from

Read More

Blowing up* a job interview.

Four biggest blunders I made in a job interview. How extremely out of touch can you feel, on attending a job interview? That too, when the job description perfectly matches your resume? Few weeks before, I attended an interview for a job I had aspired for. And lost it. Miserably. The moment I came out

Read More

It’s open. www.rohithmvk.com Version 2

Finally, completed a long due revamp of my personal homepage, www.rohithmvk.com. Four years had passed since I had originally registered the domain, and the internet landscape has undergone tremendous changes during the time. The world has become more connected, more mobile.

നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍.

എന്റെ നിലപാടുകള്‍ – ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഞാന്‍ എഴുതുന്ന ഏതൊരു കഥയുടെയും, ഏതൊരു ലേഖനത്തിന്റെയും ‘പക്ഷം’ – തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നാണ്. Who am I? കാലാകാലങ്ങളായി എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം. ഒരുപാട് Philosophical ആകാതെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ, ആത്മീയ സാഹചര്യത്തില്‍, അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാലോ?

Who is Successful?

Success. How do we rate success? How do you see someone as successful. What makes you think he/she is successful. Does a lot of money mean success? Does a lot of recognition mean success? Does being ….

Friends…

I am neither a writer nor a journalist. So whatever I write will have so many flaws – literary as well as conceptual. Please EXCUSE! Owner of this blog has full right to remove or edit anything I write here 🙂 He is not responsible for anything I write here… these are purely my views

Read More